Maandag = Wasdag 28 Avontuur ondervinding vertelling

Kleintyd op die plaas, met terugkyk, kan beskryf word as sorgvry.  Met die ruimte tot ons beskikking, die bloekombome deur oupa geplant vir brandhout, die diere wat versorg moet word, het ons lewenslesse geleer, fantasie-spel ervaar, verantwoordelikheid vir werk ontwikkel. Die bome het vir my en my sussie ‘n wêreld verskaf waarin ons fantasie avontureContinue reading “Maandag = Wasdag 28 Avontuur ondervinding vertelling”

Create your website with WordPress.com
Get started