Maandag = Waskamer 27 Kamer

Ek het geen foto’s van hierdie kamer in die huis waar ek grootgeword het nie. Ons eetkamer op die plaas Môrelig. Hier het ons geëet, gepraat, gekaggel, genaaldwerk. Voor die tyd van selfone en onbeperkte vaslegging van herinneringe. Die eetkamer was dit – die eetkamer. Die groot familietafel wat 10 mense kon sit as jyContinue reading “Maandag = Waskamer 27 Kamer”

Create your website with WordPress.com
Get started