‘n Stukkie geskiedenis

My ouma was ‘n statige ou dame. Sedert ek haar geken het, was sy so statig. Dus is dit te verstane dat haar implimente ook van ‘n “hoë sosiale” status moet wees. Die foto’s hieronder is van haar houtimpliment wat sy gebruik het om die ink op die bladsy te blot, nadat sy geskryf het .

Published by appeltjie

Ek is 'n mamma, 'n juffrou, 'n geliefde. Om woorde te gebruik om kreatief te wees, is 'n nuutjie. Maar wat 'n fees.

3 thoughts on “‘n Stukkie geskiedenis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: