En toe Ouma?

Ouma se 3jaar oud liefiekleinkind klim op Ouma se skoot vir ‘n slaaptydstorie.  Die “r” en voornaamwoorde kry haar nog onder.

“Ouma, vitel vil ek die stolie van toe my mamma nog klein was?”

“Ouma het jou mamma vir 9 maande in ouma se magie gedra.  Die dag toe sy gebore is,  het die verpleegster haar na ouma toe gebring.  Sy was so koud dat sy eers in ‘n spesiale bedjie moes lê om warm te word.  Toe ouma haar vir die eerste keer kon vashou, het sy net met toe ogies gelê.  Ouma het haar styf vas gehou……..”

“So styf soos Ouma vil ek vashou?” onderbreek die stemmetjie my.

“Net so styf soos Ouma nou vir jou vashou,” bevestig ouma. 

“En toe kyk ouma of Mammababa al haa  vingeltjies en toontjies het?” loop liefiekleinkind die bekende storie vooruit.

“Netso,” stem ouma saam.  “Ouma het hulle almal getel.  Hou jou handjies, dan tel ons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al die toontjies was ook daar.  En toe maak Mammababa haar ogies oop en Ouma sien haar ogies is donkerbruin.”

“Is ek se ogies ook bluin, Ouma?”  lag die blou ogies onnutsig.

“Ouma weet nie, is dit?” 

“Ouma!  Ek se ogies is blou, soos Pappa s’n.”  laat hoor die juffroutjie verontwaardig.  “En toe, wat het Ouma toe vil Mammababa gesê?”

“Ouma het vir haar gesê, hello Marcelle, ek is jou mamma.”

“Net soos Ouma vil  ek  ook gesê het, nê Ouma?”

“Net so my liefiekleinkind.  Ouma het jou styf vasgehou,  en toe sê  ek, hello Liané, ek is jou ouma.”

“En hoe klein was ek se Mammababa, Ouma?”

“So klein dat sy op ‘n slaapkussing kon pas.  Maar jy was ‘n bietjie groter as sy.  Ouma dink jy gaan bietjie langer wees as jou mamma as jy eendag groot is.”

“En nou is dit slaaptyd.  Ogies toe, koppie stil in die binnekant.  Soet droompies.  Ouma sien jou weer môre-oggend.   Lekker slaap liefiekleinkind.”

Published by appeltjie

Ek is 'n mamma, 'n juffrou, 'n geliefde. Om woorde te gebruik om kreatief te wees, is 'n nuutjie. Maar wat 'n fees.

3 thoughts on “En toe Ouma?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: